Spelling van Venezolaan

De juiste spelling is: Venezolaan
Woordgebruik op internet:

Venezolaan
97%
Venezuelaan
3%