Spelling van Venezolaans

De juiste spelling is: Venezolaans
Woordgebruik op internet:

Venezolaans
54%
Venezuelaans
46%