Spelling van aangeduid

De juiste spelling is: aangeduid
Woordgebruik op internet:

aangeduid
98%
aangeduidt
2%