Spelling van accepteren

De juiste spelling is: accepteren
Woordgebruik op internet:

accepteren
99%
acepteren
1%
Betekenis van accepteren
  1. aanvaarden
  2. aannemen, graag ontvangen
Bron: woordenboeken.nu betekenis accepteren