Spelling van accommodatie

De juiste spelling is: accommodatie

accommodatie wordt geschreven met dubbel c en dubbel m

Woordgebruik op internet:

accommodatie
73%
accomodatie
27%