Spelling van accommodeerden

De juiste spelling is: accommodeerden
Woordgebruik op internet:

accommodeerden
98%
accomodeerden
2%