Spelling van accommodeert

De juiste spelling is: accommodeert
Woordgebruik op internet:

accommodeert
55%
accomodeert
45%