Spelling van acties

De juiste spelling is: acties
Woordgebruik op internet:

acties
98%
actie's
2%