Spelling van algoritme

De juiste spelling is: algoritme
Woordgebruik op internet:

algoritme
98%
algorithme
2%
Betekenis van algoritme
  1. een eindige reeks instructies om vanuit een gegeven begintoestand het daarbij behorende doel te bereiken
Bron: woordenboeken.nu betekenis algoritme