Spelling van algoritmes

De juiste spelling is: algoritmes
Woordgebruik op internet:

algoritmes
98%
algorithmes
2%