Spelling van als volgt

De juiste spelling is: als volgt
Woordgebruik op internet:

als volgt
99%
alsvolgt
1%