Spelling van appartementen

De juiste spelling is: appartementen
Woordgebruik op internet:

appartementen
99%
apartementen
1%