Spelling van associëren

De juiste spelling is: associëren
Woordgebruik op internet:

associëren
55%
associeren
45%