Spelling van autoriteiten

De juiste spelling is: autoriteiten
Woordgebruik op internet:

autoriteiten
96%
authoriteiten
4%