Spelling van cirkel

De juiste spelling is: cirkel
Woordgebruik op internet:

cirkel
97%
circel
3%
Betekenis van cirkel
  1. een reeks van punten in een tweedimensionaal vlak die alle even ver van het middelpunt verwijderd zijn
Bron: woordenboeken.nu betekenis cirkel