Spelling van committeren

De juiste spelling is: committeren
Woordgebruik op internet:

committeren
70%
commiteren
30%