Spelling van consensus

De juiste spelling is: consensus
Woordgebruik op internet:

consensus
99%
concensus
1%
Betekenis van consensus
  1. overeenstemming binnen een gemeenschap, een groepering
  2. de methode om binnen een groepering een gezamelijke overeenstemming te bereiken
Bron: woordenboeken.nu betekenis consensus