Spelling van creëert

De juiste spelling is: creëert
Woordgebruik op internet:

creëert
93%
creeërt
7%