Spelling van creëren

De juiste spelling is: creëren
Woordgebruik op internet:

creëren
98%
creëeren
2%