Spelling van directies

De juiste spelling is: directies
Woordgebruik op internet:

directies
99%
direkties
1%