Spelling van discussie

De juiste spelling is: discussie
Woordgebruik op internet:

discussie
98%
discusie
2%
Betekenis van discussie
  1. een gedachtewisseling waarbij doorgaans verschillende meningen worden uitgewisseld
Bron: woordenboeken.nu betekenis discussie