Spelling van discussies

De juiste spelling is: discussies
Woordgebruik op internet:

discussies
100%
discusies
0%