Spelling van faillissement

De juiste spelling is: faillissement
Woordgebruik op internet:

faillissement
100%
fajiesement
0%
Betekenis van faillissement
  1. de toestand van iemand die, blijkens rechterlijk onderzoek, niet in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen
  2. een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer) in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen
Bron: woordenboeken.nu betekenis faillissement