Spelling van galerie

De juiste spelling is: galerie
Woordgebruik op internet:

galerie
89%
gallerie
11%
Betekenis van galerie
  1. een ruimte waar kunstwerken, veelal schilderijen, uitgestald worden en te koop worden aangeboden
Bron: woordenboeken.nu betekenis galerie