Spelling van geaccommodeerd

De juiste spelling is: geaccommodeerd
Woordgebruik op internet:

geaccommodeerd
89%
geaccomodeerd
11%