Spelling van gregoriaans

De juiste spelling is: gregoriaans
Woordgebruik op internet:

gregoriaans
50%
Gregoriaans
50%