Spelling van invloedssferen

De juiste spelling is: invloedssferen
Woordgebruik op internet:

invloedssferen
88%
invloedsferen
12%