Spelling van legitimatie

De juiste spelling is: legitimatie
Woordgebruik op internet:

legitimatie
99%
legimitatie
1%