Spelling van locaties

De juiste spelling is: locaties
Woordgebruik op internet:

locaties
94%
lokaties
6%