Spelling van locatieven

De juiste spelling is: locatieven
Woordgebruik op internet:

locatieven
99%
lokatieven
1%