Spelling van lokaal

De juiste spelling is: lokaal
Woordgebruik op internet:

lokaal
99%
locaal
1%
Betekenis van lokaal
  1. een ruim vertrek dat voor een bepaald doel gebruikt wordt
  2. plaatselijk, van beperkte omvang
Bron: woordenboeken.nu betekenis lokaal