Spelling van naar verluidt

De juiste spelling is: naar verluidt
Woordgebruik op internet:

naar verluidt
95%
naar verluid
5%