Spelling van online

De juiste spelling is: online
Woordgebruik op internet:

online
88%
on-line
12%