Spelling van ontslaan

De juiste spelling is: ontslaan
Woordgebruik op internet:

ontslaan
97%
onslaan
3%
Betekenis van ontslaan
  1. (m.b.t. een werknemer) de arbeidsovereenkomst beëindigen van, meestal wegens onbekwaamheid of wangedrag van de werknemer
  2. (+ ''van'') ontheffen (van), vrijstellen (van): ''iemand ontslaan van een verplichting''
  3. beëindigen van een ziekenhuisopname
Bron: woordenboeken.nu betekenis ontslaan