Spelling van ontslag

De juiste spelling is: ontslag
Woordgebruik op internet:

ontslag
97%
onslag
3%
Betekenis van ontslag
  1. het verbreken van het dienstverband met een werknemer
  2. Beëindiging van een ziekenhuisopname
Bron: woordenboeken.nu betekenis ontslag