Spelling van ontslagen

De juiste spelling is: ontslagen
Woordgebruik op internet:

ontslagen
97%
onslagen
3%