Spelling van onttrekt

De juiste spelling is: onttrekt
Woordgebruik op internet:

onttrekt
78%
ontrekt
22%