Spelling van organisaties

De juiste spelling is: organisaties
Woordgebruik op internet:

organisaties
100%
organizaties
0%