Spelling van predicaten

De juiste spelling is: predicaten
Woordgebruik op internet:

predicaten
89%
predikaten
11%