Spelling van reactie

De juiste spelling is: reactie
Woordgebruik op internet:

reactie
99%
reaktie
1%
Betekenis van reactie
  1. een actie die een gevolg is van een stimulus
  2. een proces waarbij stoffen veranderen doordat er bindingen gevormd en/of verbroken worden
Bron: woordenboeken.nu betekenis reactie