Spelling van reactief

De juiste spelling is: reactief
Woordgebruik op internet:

reactief
96%
reaktief
4%