Spelling van reacties

De juiste spelling is: reacties
Woordgebruik op internet:

reacties
99%
reakties
1%