Spelling van recensie

De juiste spelling is: recensie
Woordgebruik op internet:

recensie
95%
recentie
5%
Betekenis van recensie
  1. een oordeelgevend verslag, met name van een culturele gebeurtenis
Bron: woordenboeken.nu betekenis recensie