Spelling van reclame

De juiste spelling is: reclame
Woordgebruik op internet:

reclame
93%
reklame
7%
Betekenis van reclame
  1. het verstrekking van informatie over diensten en producten, en vooral ook de aanprijzing ervan, met het doel er meer van te leveren
  2. het onder de aandacht brengen en oproepen tot het deelnemen of bijdragen aan ideële (hulp-) acties, deelname aan sociale projecten, stemmen op politieke partijen enz.
  3. een klacht bij de leverancier over een geleverde dienst of gekocht product
Bron: woordenboeken.nu betekenis reclame