Spelling van reclameerden

De juiste spelling is: reclameerden
Woordgebruik op internet:

reclameerden
98%
reklameerden
2%