Spelling van reclameert

De juiste spelling is: reclameert
Woordgebruik op internet:

reclameert
99%
reklameert
1%