Spelling van reducties

De juiste spelling is: reducties
Woordgebruik op internet:

reducties
100%
redukties
0%