Spelling van satelliet

De juiste spelling is: satelliet
Woordgebruik op internet:

satelliet
98%
satteliet
2%
Betekenis van satelliet
  1. een kunstmaan
  2. een hemellichaam dat een baan beschrijft om een ander, groter hemellichaam
Bron: woordenboeken.nu betekenis satelliet