Spelling van sociëteiten

De juiste spelling is: sociëteiten
Woordgebruik op internet:

societeiten
80%
sociëteiten
20%