Spelling van structureert

De juiste spelling is: structureert
Woordgebruik op internet:

structureert
97%
struktureert
3%